Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 194: Bí quyết dỗ trẻ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 194: Bí quyết dỗ trẻ

Cần có những âm thay vui tai để cho trẻ nín khóc. :>
 Mr. FAP (bộ mới) phần 194: Bí quyết dỗ trẻ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.