Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 196: Nhận thưởng tức thì

 Mr. FAP (bộ mới) phần 196: Nhận thưởng tức thì

Và từ đó tôi không bao giờ mua nước đóng chai có khuyến mãi nữa. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 196: Nhận thưởng tức thì
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.