Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 198: Bút chì của số phận

 Mr. FAP (bộ mới) phần 198: Bút chì của số phận

Nói chung kích cỡ tuỳ thuộc vào 2 từ đó là định mệnhsố phận cả rồi. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 198: Bút chì của số phận
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.