Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 201: Cô nàng biết tuốt

 Mr. FAP (bộ mới) phần 201: Cô nàng biết tuốt

Hãy yêu một cô nàng biết tuốt, bạn sẽ được chăm sóc từ đầu đến cuối mà không cần phải động tay động chân cái gì...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 201: Cô nàng biết tuốt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.