Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Silent Horror chap 164: Đồ ăn thừa

 Silent Horror chap 164: Đồ ăn thừa

Tôi thật sự không hiểu đây có phải là một gia đình không nữa?
 Silent Horror chap 164: Đồ ăn thừa
 Silent Horror chap 164: Đồ ăn thừa
Một ngôi nhà cần một người bà trong đó...
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.