Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #124: Chái Dò siêng năng

 Truyện Mìn Lèo #124: Chái dò siêng năng

Giờ thì bạn đã biết nuôi chó thích hơn hay nuôi mèo thích hơn chưa? :3
 Truyện Mìn Lèo #124: Chái dò siêng năng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.