Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #126: Lý Tiểu Mìn

 Truyện Mìn Lèo #126: Lý Tiểu Mìn

Cứ tưởng Mìn Lèo là hoàn hảo, hóa ra cũng có lúc ước muốn của nó không bao giờ thành hiện thực được. :v
 Truyện Mìn Lèo #126: Lý Tiểu Mìn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.