Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #134: Một chuyến nghỉ dưỡng

 Truyện Mìn Lèo #134: Một chuyến nghỉ dưỡng

Lâu lâu Mìn Lèo xác ba lô lên và đi tận hưởng thú đời, nhưng Mìn nhà ta đã quên rằng không có thứ gì là miễn phí cả!
 Truyện Mìn Lèo #134: Một chuyến nghỉ dưỡng
 Truyện Mìn Lèo #134: Một chuyến nghỉ dưỡng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.