Truyện Mìn Lèo #135: Chuyện ruồi bu

 Truyện Mìn Lèo #135: Chuyện ruồi bu

Tôi vẫn nghĩ Mìn Lèo đáng yêu cho đến khi xem được pic cuối. =.=
 Truyện Mìn Lèo #135: Chuyện ruồi bu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.