Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #135: Chuyện ruồi bu

 Truyện Mìn Lèo #135: Chuyện ruồi bu

Tôi vẫn nghĩ Mìn Lèo đáng yêu cho đến khi xem được pic cuối. =.=
 Truyện Mìn Lèo #135: Chuyện ruồi bu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.