Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #140: Giải cứu cá voi

 Truyện Mìn Lèo #140: Giải cứu cá voi

Cứu vật vật trả ơn, hại vật, vật báo oán.
 Truyện Mìn Lèo #140: Giải cứu cá voi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.