Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #144: Nguồn gốc sự sống trên mặt trăng

 Truyện Mìn Lèo #144: Nguồn gốc sự sống trên mặt trăng

Mọi chuyện đều bắt đầu từ con Mìn Lèo đáng ghét. :))
 Truyện Mìn Lèo #144: Nguồn gốc sự sống trên mặt trăng
 Truyện Mìn Lèo #144: Nguồn gốc sự sống trên mặt trăng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.