Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #148: Chú ong bố láo

 Truyện Mìn Lèo #148: Chú ong bố láo

Chưa bao giờ thấy một con ong lầy đến thế, chủ và bạn của con ong đó cũng lầy không kém! =_=
 Truyện Mìn Lèo #148: Chú ong bố láo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.