Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #153: Kiếm sĩ bất bại

 Truyện Mìn Lèo #153: Kiếm sĩ bất bại

Cách giải quyết những đối thủ cứng đầu và khó nhằn: ăn nó.
 Truyện Mìn Lèo #153: Kiếm sĩ bất bại
 Truyện Mìn Lèo #153: Kiếm sĩ bất bại
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.