Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 28: Trưởng phòng dễ tính

 Yang Young-Soon phần 28: Trưởng phòng dễ tính

Có đốt đuốc tìm khắp Hàn Quốc cũng không thấy được người thứ hai dễ tính như anh trưởng phòng này. :v
 Yang Young-Soon phần 28: Trưởng phòng dễ tính
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.