Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 33: Hồ bơi trong xanh

 Yang Young-Soon phần 33: Hồ bơi trong xanh

99% mọi người đi bơi đều từng ít nhất 1 lần tè bậy ngay tại bể, dưới làn nước, đúng không? :v
 Yang Young-Soon phần 33: Hồ bơi trong xanh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.