Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 36: Bố con ngày xưa

 Yang Young-Soon phần 36: Bố con ngày xưa

Có những mối tình trong sáng và nhẹ nhàng như thế đó...
 Yang Young-Soon phần 36: Bố con ngày xưa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.