Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 46: Nhìn mắt đoán người

 Yang Young-Soon phần 46: Nhìn mắt đoán người

Không dám nhìn vào đôi mắt ấy - đôi mắt Plây Ku biển hồ đầy. :v
 Yang Young-Soon phần 46: Nhìn mắt đoán người
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.