Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 48: Phác hoạ hung thủ

 Yang Young-Soon phần 48: Phác hoạ hung thủ

Khuôn mặt hung thủ được phác thảo một cách "vô cùng chính xác". 😂
 Yang Young-Soon phần 48: Phác hoạ hung thủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.