Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 52: Nhân viên tổng đài

 Yang Young-Soon phần 52: Nhân viên tổng đài

Hãy làm theo những gì nhân viên tổng đài hướng dẫn, nếu có sai sót, trách nhiệm thuộc về... bạn. :v
 Yang Young-Soon phần 52: Nhân viên tổng đài
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.