Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #44: Trò chơi ảo

 10th Dimension Boys (full bộ) #44: Trò chơi ảo

Đúng là cái truyện bullshit. =))
 10th Dimension Boys (full bộ) #44: Trò chơi ảo

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.