Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #53: Không ngừng ăn

 10th Dimension Boys (full bộ) #53: Không ngừng ăn

Khi thấy người khác ăn, tốt nhất đừng chê bai gì họ, miếng ăn đâu phải lúc nào cũng là miếng nhục đâu. :v
 10th Dimension Boys (full bộ) #53: Không ngừng ăn

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.