Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #56: Về nhà

 10th Dimension Boys (full bộ) #56: Về nhà

Khi bạn gặp một điều nhảm nhí, hãy kết thúc nó bằng một điều nhảm nhí lớn hơn. ._.
 10th Dimension Boys (full bộ) #56: Về nhà

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.