Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 76: Chỉ là bạn tốt

 Ba cha con (bộ mới) phần 76: Chỉ là bạn tốt

Cuộc đời là thế, người ta yêu không hề yêu ta, người ta ngó lơ lại yêu ta say đắm... Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh...
 Ba cha con (bộ mới) phần 76: Chỉ là bạn tốt

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.