Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 77: Hình xăm kỷ niệm

 Ba cha con (bộ mới) phần 77: Hình xăm kỷ niệm

Có những thứ không bao giờ xoá đi được, chỉ có thể dùng những thứ khác "ghi đè" lên nó mà thôi. Ổ cứng máy tính là một ví dụ. :v
 Ba cha con (bộ mới) phần 77: Hình xăm kỷ niệm

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.