Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 195: Nhân sâm ngàn năm

 Bựa nương (bộ mới) phần 195: Nhân sâm ngàn năm

Nhân sâm ngàn năm có một, nhưng lại bán đại trà giữa chợ, liệu tác dụng thực sự của nó là gì? :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 195: Nhân sâm ngàn năm

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.