Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 198: Nữ nhân viên mới

 Bựa nương (bộ mới) phần 198: Nữ nhân viên mới

Hãy cẩn thận, tai vách mạch rừng ở khắp mọi nơi. Nhiều khi ngay cả người thân của mình còn không tin tưởng được nữa là người ngoài. :">
 Bựa nương (bộ mới) phần 198: Nữ nhân viên mới

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.