Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 477: Tập cách bay

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 477: Tập cách bay

Không phải lúc nào những kẻ chậm hiểu cũng là những kẻ kém thông minh nhất. Người thông minh thật sự chính là người giấu được kiến thức của mình.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 477: Tập cách bay
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.