Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 481: Nhẫn vàng truy-săm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 481: Nhẫn vàng truy-săm

Vì sao Củ Cải lại bị ăn tát? Tại sao tấm lòng của Củ Cải lại bị dội 1 gáo nước lạnh vào như thế?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 481: Nhẫn vàng truy-săm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.