Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 102: Những lời chia tay (2)

 Lee Chul (bộ mới) phần 102: Những lời chia tay (2)

Lời chia tay thì dễ nói ra, lời yêu thương thì khó biết bao nhiêu...
 Lee Chul (bộ mới) phần 102: Những lời chia tay (2)

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.