Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 103: Quảng cáo thông minh

 Lee Chul (bộ mới) phần 103: Quảng cáo thông minh

Thật ra không cần rành tiếng Anh, chỉ cần nhìn hình cũng đoán được âm điệu. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 103: Quảng cáo thông minh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.