Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 104: Cân đẩu vân (3)

 Lee Chul (bộ mới) phần 104: Cân đẩu vân (3)
Trong những lúc nguy cấm mà như thế này thì chắc là truyện Dragon Balls sẽ nhanh kết thúc lắm. :v

 Lee Chul (bộ mới) phần 104: Cân đẩu vân (3)

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.