Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 105: Sát thủ phóng dao

 Lee Chul (bộ mới) phần 105: Sát thủ phóng dao

Bạn biết là ở tình huống thứ hai tên sát thủ sẽ làm gì cô gái rồi đấy, ahihi. 😌
 Lee Chul (bộ mới) phần 105: Sát thủ phóng dao

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.