Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 203: Bút chì của số phận (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 203: Bút chì của số phận (2)

Phần trước đã đau khổ, phần này lại còn đau khổ gấp bốn lần. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 203: Bút chì của số phận (2)

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.