Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 207: Lựa chọn nhà nghỉ

Mr. FAP (bộ mới) phần 207: Lựa chọn nhà nghỉ

Đôi khi chúng ta thay đổi được cả số phận, tất cả nhờ vào trí thông minh, độ chai mặt và tài quan sát hơn người. :v
Mr. FAP (bộ mới) phần 207: Lựa chọn nhà nghỉ

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.