Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Silent Horror chap 172: Bãi biển chết chóc

 Silent Horror chap 172: Bãi biển chết chóc

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tránh voi chẳng xấu mặt nào... Nếu cảm thấy nguy hiểm, tuyệt đối không vì tò mò mà đến gần...
 Silent Horror chap 172: Bãi biển chết chóc

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.