Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #156: Thảm Xó

 Truyện Mìn Lèo #156: Thảm Xó

Thảm Xó hay là Thỏ Xám là một con thỏ có màu xám, thích ngồi trên cái thảm trong xó nhà...
 Truyện Mìn Lèo #156: Thảm Xó
 Truyện Mìn Lèo #156: Thảm Xó

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.