Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #159: Nghịch tuyết

 Truyện Mìn Lèo #159: Nghịch tuyết

Càng đọc tôi càng phát hiện Mìn Lèo là hiên thân cho một đứa trẻ hư đốn? Có ai đồng quan điểm không?
 Truyện Mìn Lèo #159: Nghịch tuyết

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.