Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #160: Ánh sáng chói loá

 Truyện Mìn Lèo #160: Ánh sáng chói loá

Anh sáng của công lý, gây chói loá mọi ánh mắt của những thằng nhà giàu thích khoe tài sản đắt giá. ._.
 Truyện Mìn Lèo #160: Ánh sáng chói loá

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.