Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #161: Vẽ bậy

 Truyện Mìn Lèo #161: Vẽ bậy

Giờ mới thấy sức sáng tạo của các hoạ sỹ truyện tranh là vô hạn. :v
 Truyện Mìn Lèo #161: Vẽ bậy

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.