Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #163: Nốt nhạc vui

 Truyện Mìn Lèo #163: Nốt nhạc vui

Những nốt nhạc buồn vui của Mìn Lèo tuy hơi phiền toái nhưng rồi sẽ có lúc hữu hiệu. ^^
 Truyện Mìn Lèo #163: Nốt nhạc vui

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.