Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 55: Món quà bất ngờ

 Yang Young-Soon phần 55: Món quà bất ngờ

Ông già noel quả nhiên là một có tâm và làm việc vô cùng có trách nhiệm. :v
 Yang Young-Soon phần 55: Món quà bất ngờ

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.