Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 59: Giết chết 2 người

 Yang Young-Soon phần 59: Giết chết 2 người

Tôi không hiểu vì sao lại có 2 người chết? Người thứ 2 là cô thư ký đang làm gì dưới gầm bàn thế kia? 😳
 Yang Young-Soon phần 59: Giết chết 2 người

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.