Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Yang Young-Soon phần 61: Hô hấp nhân tạo

 Yang Young-Soon phần 61: Hô hấp nhân tạo

Cứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp, sao anh còn ngồi đó mà hút thuốc? :(
 Yang Young-Soon phần 61: Hô hấp nhân tạo

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.